Ubezpieczenie ambulatoryjne - są to najczęściej spotykane ubezpieczenia zdrowotne w Polsce. Ich zakres obejmuje gwarancję dostępu do lekarza (od kilku do nawet kilkudziesięciu specjalistów), szerokiego zakresu badań diagnostycznych oraz dostęp do wyszczególnionych w umowie zabiegów ambulatoryjnych, czyli takich, których przeprowadzenie nie wymaga wizyty klienta w szpitalu. Umowa każdego ubezpieczenia ambulatoryjnego wyszczególnia w jakim czasie ubezpieczyciel zapewni nam dostęp do konkretnego lekarza i w jakim czasie może zostać przeprowadzony określony zabieg.