Ubezpieczenie oszczędnościowe umożliwia regularne gromadzenie oszczędności. Gwarantuje minimalne oprocentowanie środków w wysokości .Istnieje  możliwość wyboru wysokości sumy ubezpieczenia, stopy indeksacji składki oraz opcji ochrony na wypadek inwalidztwa, śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku lub śmierci w wypadku komunikacyjny.