Ubezpieczenie OC przewoźnika drogowego przeznaczone jest dla przedsiębiorców, którzy zawodowo prowadzą zarobkowy transport na terenie kraju) i w ruchu międzynarodowym. Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna za szkody powstałe od momentu przyjęcia przesyłki towarowej do przewozu, aż do momentu wydania jej odbiorcy.