TYLKO TERAZ wyjątkowa okazja dla firm

Przyjdź do naszego biura, by poznać szczegóły i skorzystać z oferty

 

      512 420 354

Kredyt konsorcjalny – jest to kredyt udzielany przez grupę banków (co najmniej dwa) jednemu kredytobiorcy. Konsorcja złożone z kilku banków mogą udzielać różnego rodzaju kredytów, zazwyczaj są to jednak kredyty inwestycyjne, zaciągane w celu zabezpieczania długoterminowego finansowania inwestycji, a także na zakup firm czy refinansowanie zadłużenia. Rozwiązania tego typu stosuje się przy inwestycjach wysoko kapitałochłonnych, które przekraczają możliwości jednego kredytodawcy i często obarczonych wysokim ryzykiem. Ze względu na sposób wykorzystania kredyty konsorcjalne można podzielić na nieodnawialne i odnawialne.

Kredyty konsumpcyjne przeznaczone są na ratalny zakup towarów i usług konsumpcyjnych przez ludność, a także na sfinansowanie potrzeb związanych z budownictwem mieszkaniowym. Kredyty udzielane są w formie gotówkowej i bezgotówkowej. Kredytobiorcami mogą być tylko osoby fizyczne.

Kredyt konsumpcyjny, jest udzielany konsumentom przez kredytodawców w formie płatności odroczonej, zaliczki lub innej podobnej usługi finansowej w ramach prowadzonej przez nich działalności gospodarczej, przy czym kredyt występuje w znaczeniu ekonomicznym, stanowiąc zwiększenie zdolności finansowania przez konsumentów zakupów określonych dóbr.

Kredyt w rachunku kredytowym wymaga otwarcia odrębnego rachunku kredytowego, na którym będą dokonywane dyspozycje i przeksięgowania. Takie działanie pozwala na przejrzyste monitorowanie wykorzystania kredytu i jego spłaty.

Kredyt w rachunku bieżącym to inaczej limit w rachunku bankowym, do jakiego kredytobiorca może się zadłużyć. Wysokość limitu ustalana jest w umowie limitu debetowego dla danego rachunku. Kredytobiorca korzysta z tego limitu w miarę potrzeb. Bank udostępnia linię kredytową w rachunku bieżącym klienta lub na oddzielnym koncie bankowym, a wpływy na rachunek bieżący automatycznie spłacają kredyt. W przypadku przekroczenia czasu zadłużenia naliczane są odsetki karne.

Kredyt obrotowy jest kredytem bankowym przeznaczonym  na finansowanie bieżących celów przedsiębiorstwa, np. na zakup wyposażenia, towaru.

Kredyt taki może być udzielony:

• w transzach określających terminy i kwoty wykorzystania kredytu

• w linii kredytowej – bez określenia w umowie kredytu terminów i kwot wykorzystania kredytu.

Kredyty lombardowe należą do kredytów krótkoterminowych.  Okres spłaty takiego kredytu wynosi do 1 roku, a jego zabezpieczeniem jest zastaw, czyli np. papiery wartościowe, metale szlachetne, czy towary.  Kwota kredytu lombardowego jest zazwyczaj niższa od wartości zastawu a w razie niespłacenia kredytu bank ma prawo sprzedaży zastawu.

Kredyty konsumpcyjne przeznaczone są na ratalny zakup towarów i usług konsumpcyjnych przez ludność, a także na sfinansowanie potrzeb związanych z budownictwem mieszkaniowym. Kredyty udzielane są w formie gotówkowej i bezgotówkowej. Kredytobiorcami mogą być tylko osoby fizyczne.

Kredyt konsumpcyjny, jest udzielany konsumentom przez kredytodawców w formie płatności odroczonej, zaliczki lub innej podobnej usługi finansowej w ramach prowadzonej przez nich działalności gospodarczej, przy czym kredyt występuje w znaczeniu ekonomicznym, stanowiąc zwiększenie zdolności finansowania przez konsumentów zakupów określonych dóbr.

Kredyty inwestycyjne służą finansowaniu nakładów gospodarczych na zakup nowych lub powiększenie istniejących środków trwałych. Kredyty te mogą finansować inwestycje:

- materialne, np. zakup sprzętu, armatury, maszyn, nieruchomości, środków transportu

- niematerialne, np. zakup papierów wartościowych, patentów, finansowanie działalności naukowo-badawczej.

Kredyty hipoteczne należą do kredytów bankowych długoterminowych. Kredyt hipoteczny udzielany jest na budowę lub zakup nieruchomości i może być  zaciągany przez osoby prywatne np. na budowę domu, zakup mieszkania lub przez firmy np. na budowę magazynów, fabryk. W przypadku niespłacenia kredytu hipotecznego bank ma prawo sprzedaży zastawu hipotecznego.

Zapytaj nas o ofertę

 

 Mamy przegląd całego rynku ubezpieczeń, kredytów i leasingów: MASZ PEWNOŚĆ NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY!

 Działamy na terenie całego kraju! 

 

INVEST, czyli...

Bogata oferta kredytowa (kredyt hipoteczny, samochodowy, na rozwój biznesu, obrotowy, itd.), szeroki wachlarz ubezpieczeń (OC/AC, ubezpieczenie domu, podróży, polisy na życie, itd.), atrakcyjna oferta leasingowa i wiele możliwości inwestycji.

Znajdź nas na FB

INVEST - Doradca Kredytowy, inwestycyjny, ubezpieczeniowy, leasingowy w: Grójec, Chynów, Warka, Tarczyn, Żyrardów, Mszczonów, Piaseczno, Warszawa, Belsk Duży, Raszyn, Mogielnica, Nowe Miasto nad Pilicą, Białobrzegi, Pniewy. Kredyt: hipoteczny, gotówkowy, kredyty dla firm. Ubezpieczenia na życie, mienia, domu, mieszkania, samochodu, OC, AC, podróży, gospodarstwa rolnego, tanie ubezpieczenia Grójec. Leasing samochodu, leasing maszyn i urządzeń, leasing dla gospodarstwa rolnego Grójec - korzystny leasing z niską ratą dla firm. Inwestycje - doradca inwestycyjny pomoże Ci znaleźć rentowną i bezpieczną inwestycję. Zapraszamy!

Search