Przedmiotem ubezpieczenia są budowle znajdujące się na cmentarzu na terenie Polski, przeznaczone do pochówku. Mogą to być nagrobki składające się z płyty poziomej i pionowej albo grobowce z dostępnym wnętrzem.

Zakres ubezpieczenia obejmuje: dewastację, powódź, pożar, silny wiatr (> 17,5 m/s), trzęsienie ziemi, uderzenie pojazdu mechanicznego, upadek drzew lub masztów, upadek statku powietrznego, a także kradzież z włamaniem.