Generator powiadomienia o zbyciu pojazdu

Wypełnij formularz, by wygenerować dokument powiadomienia o zbyciu pojazdu.. Przed wysłaniem formularza upewnij się, że wszystkie podane informacje są poprawne. Wypełniony dokument w postaci pliku PDF otrzymasz na wskazany w formularzu adres e-mail. Wszystkie pola oznaczone gwiazdką należy uzupełnić.

Dane osoby przenoszącej prawa własności:

Imię i nazwisko / nazwa firmy(*)
Please type your full name.

Ulica, nr domu/ mieszkania(*)
Nieprawidłowe dane

Kod pocztowy(*)
Nieprawidłowe dane

Miasto(*)
Nieprawidłowe dane

PESEL / REGON(*)
Nieprawidłowe dane

E-mail
Nieprawidłowe dane

Miejscowość
Nieprawidłowe dane

Data
Nieprawidłowe dane

Dane pojazdu:

Marka pojazdu(*)
Nieprawidłowe dane

Model pojazdu(*)
Nieprawidłowe dane

Numer rejestracyjny(*)
Nieprawidłowe dane

Numer VIN
Nieprawidłowe dane

Dane nabywcy, na którego zostały przeniesione prawa własności:

Imię i nazwisko / nazwa firmy
Nieprawidłowe dane

Data przeniesienia praw własności:
Nieprawidłowe dane

Ulica, nr. domu / lokalu
Nieprawidłowe dane

Kod pocztowy
Nieprawidłowe dane

Miasto
Nieprawidłowe dane

PESEL/ REGON
Nieprawidłowe dane

Dane ubezpieczyciela:

Nazwa aktualnego ubezpieczyciela(*)
Nieprawidłowe dane

Adres Ubezpieczyciela(*)
Nieprawidłowe dane

Załączniki:

(*)
Nieprawidłowe dane

Dane umowy ubezpieczenia:

Numer umowy ubezpieczenia
Nieprawidłowe dane

Okres ubezpieczenia:

Od:

Nieprawidłowe dane

Do:

Nieprawidłowe dane

(*)
Nieprawidłowe dane

(*)
Nieprawidłowe dane

Informujemy, że Administratorem powyższych danych osobowych jest F.U. "INVEST" Zawadzki Mariusz, ul. Lewiczyńska 1, 05-600 Grójec. Dane osobowe zostały przekazane dobrowolnie i będą przetwarzane jedynie w celu wygenerowania wybranego dokumentu PDF lub (po wyrażeniu zgody) w celach marketingowych zgodnych z zapisem wyrażonej zgody. Dane osobowe nie będą udostępniane ani sprzedawane innym odbiorcom danych. Użytkownik, którego dotyczą te dane, ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich zmiany przez kontakt pod adresem e-mail: biuro@invest-grojec.pl

Zapytaj nas o ofertę