Odpowiedzialność cywilna za szkody związane z wykonywaniem czynności zawodowych. Dotyczy szkód rzeczowych wyrządzonych na mieniu osób trzecich oraz strat finansowych osób trzecich, np. poniesienie wydatków czy  utracenie przychodu. Ubezpieczenie jest obowiązkowe dla wybranych grup zawodowych (m.in. adwokaci, radcy prawni, agenci i brokerzy ubezpieczeniowi czy zarządcy nieruchomości).