OC działalności to odpowiedzialność cywilna wynikająca i związana z prowadzeniem działalności gospodarczej, za szkody wyrządzone podmiotom/osobom trzecim.