Gwarancja zapłaty długu celnego stanowi jedną z prawnie akceptowanych form zabezpieczenia należności celno-podatkowych podmiotów występujących w obrocie międzynarodowym wobec Izb Celnych. Gwarancja taka przeznaczona jest dla podmiotów gospodarczych prowadzących obrót towarowy z zagranicą, które zgodnie z przepisami Wspólnotowego Kodeksu Celnego i innych aktów prawnych, mają obowiązek złożyć zabezpieczenie majątkowe spłaty należności celnych i podatkowych.