Gwarancja zwrotu zaliczki przeznaczona jest dla podmiotów świadczących wszelkie usługi (m.in. roboty budowlane). Gwarancja udzielana jest na zlecenie podmiotu realizującego kontrakt – Wykonawcy lub Podwykonawcy.

Beneficjentem gwarancji uprawnionym do otrzymania kwoty jest podmiot przekazujący zaliczkę.